Kanguru banda larga Pen 3G 21.6 Mbps
Kanguru banda larga Hotspot 3G 21,6 Mbps
Kanguru banda larga Pen 4G 100Mbps
Kanguru banda larga Hotspot 4G 150Mbps